Informacija apie darbo užmokestį

 

KYBARTŲ KC IR JO PADALINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. Pareigybių pavadinimas 2018 m. IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius, Vnt. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1.  Direktorius 1 975
2.  Vyr. buhalteris** 1  
3.  Pučiamųjų instrumentų sektoriaus vadovas** 1  
4.  Ūkinio sektoriaus vadovas** 1  
5.  Liaudiškos muzikos kapelos vadovas 1 627
6.  Vokalinio ansamblio vadovas 2 408
7.  Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertmeisteris** 3  
8.  Pučiamųjų instrumentų orkestro šokėjų grupės vadovas 1 572
9.  Liaudiškų šokių grupės vadovas** 1  
10.  Ši uolaikinių šokių grupės vadovas** 1  
11.  Girėnų KN kapelos vadovas 1 622
12.  Vištyčio KN kapelos vadovas 1 268
13.  Virbalio KN kapelos vadovas 1 346
14.  Kultūrinės veiklos vadybininkas 4 531
15.  Kultūrinių renginių organizatorius   2 97
16.  Šviesos inžinierius** 1  
17.  Garso inžinierius** 1  
18.  Menų studijos vadovas 1 327
19.  Choro meno vadovas** 1  
20.  Dramos būrelio meno vadovas** 1  
21.  Raštinės administratorius** 1  
22.  Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas** 1  
23.  Buhalteris** 1  
24.  Scenos inžinierius 1 306
25.  Bilietų pardavėjas 1 128
26.  Atsitiktinių darbų darbininkas 2 416
27.  Valytoja  2 331
28.  Kūrikas 2 200

** Pagal 2009-12-16 LR vyriausybės nutarimo NR.1721 18 punkta, jei įstaigoje dirba tik vienas darbuotojas pagal viena pareigybę, skelbiant jo darbo užmokestį, būtina turėti jo sutikimą. Tokie darbuotojai sutikimo nėra pateikę.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-10

 

2018 metai

 

 2017 metai