Informacija apie darbo užmokestį

 

KYBARTŲ KC IR JO PADALINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. Pareigybių pavadinimas 2018 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius, Vnt. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1. Direktorius 1 908
2. Vyr. buhalteris* 1  
3. Pučiamųjų instrumentų sektoriaus vadovas* 1  
4. Ūkinio sektoriaus vadovas** 1  
5. Liaudiškos muzikos kapelos vadovas 1 522
6. Vokalinio ansamblio vadovas 2 367
7. Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertmeisteris* 3  
8. Pučiamųjų instrumentų orkestro šokėjų grupės vadovas 1 545
9. Liaudiškų šokių grupės vadovas** 1  
10. Šiuolaikinių šokių grupės vadovas** 1  
11. Girėnų KN kapelos vadovas 1 559
12. Vištyčio KN kapelos vadovas 1 235
13. Virbalio KN kapelos vadovas 1 267
14. Kultūrinės veiklos vadybininkas 3 534
15. Kultūrinių renginių organizatorius   2 284
16. Šviesos inžinierius** 1  
17. Garso inžinierius** 1  
18. Menų studijos vadovas 1 290
19. Choro meno vadovas** 1 116
20. Dramos būrelio meno vadovas** 1  
21. Raštinės administratorius** 1  
22. Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas** 1  
23. Buhalteris 1 465
24. Scenos inžinierius 1 267
25. Bilietų pardavėjas 1 109
26. Atsitiktinių darbų darbininkas 2 426
27. Valytoja  2 296

Nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų patalpinta interneto svetainėje.

Pagal 2009-12-16 LR vyriausybės nutarimo NR.1721 18 punkta, jei įstaigoje dirba tik vienas darbuotojas pagal viena pareigybę, skelbiant jo darbo užmokestį, būtina turėti jo sutikimą. Tokie darbuotojai sutikimo nėra pateikę.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-10

 

 2017 metai